Yes een nieuw college!

Woerden - 1 juli 2018

Mooi, wij hebben in Woerden een nieuw College van Burgemeester en Wethouders! De stembusuitslag gaat gepaard met een paar nieuwe partijen en ook nieuwe gezichten aan tafel bij burgemeester Victor Molkenboer tijdens de wekelijkse B & W vergadering.

Ja, dan ben je met je partij in het college, ben je kersverse wethouder en moet je snel volle bak er tegenaan. Snel ja, want het is zo weer zomerreces! Er ligt natuurlijk al een stapeltje werk te wachten en er moet beleid gemaakt worden.

Echt en stevig beleid. Op veel fronten. Ik ken ze lang niet allemaal en ik zal mij beperken tot drie onderwerpen. Het Woerdense bedrijfsleven weet ondertussen wat het is om een kleine tien jaar geen kansen te kunnen benutten in innovatie en groei, nu er structureel geen bedrijfsterrein beschikbaar is. Het besef dat er iets moet gebeuren is er, en de lampen lijken op groen te staan voor zes hectare bedrijfsterrein. Maar dan moet men wel NU tot een keuze komen wat de locatie gaat worden en daad bij het woord voegen. Ook dan zal het nog wel twee tot vier jaar duren voor het eerste perceel beschikbaar is voor één of meer bedrijven.

’Doe het als raad en college met elkaar voor de inwoners en bedrijven van de gemeente Woerden!’

Mobiliteit. In een eerdere uitgave kun je lezen dat ik mij al langer druk maak om dit vraagstuk. Ja, ik ben voor duurzaamheid. Ja, ik ben voor maximaal inzetten op minimaal verspillen en ook voor het behoud van ons mooie Groene Hart. De deur op slot voor de oostelijke en westelijke randweg is niet duurzaam. Duurzaam is een efficiënte infrastructuur waar wonen en werken mee gefaciliteerd worden t.b.v. Woerden, de regio en bovenregionaal. Dat zijn geen politieke volzinnen. NS geeft voorspellingen af; de treinen zitten vandaag al vol en dat neemt alleen maar toe! Zie ook de filetoename op de A-12 en het dichtslibben van de steden, nog het meest dichtbij Utrecht. De oplossing? Collectief aan de slag en nieuw denken en anticiperen op een nieuwe wereld met deel mobiliteit en fietssnelwegen. Toon lef en innoveer.

Als laatste de behoefte aan wonen in het Groene Hart. Nauwelijks woningbouw de afgelopen jaren. De stad Utrecht groeit alleen al meer dan tien jaar, ruim 5.000 inwoners per jaar en dat blijft zo de komende jaren.

Combineer deze drie zaken en je zult zien dat er op alle fronten veel te winnen is en er meer mogelijk is binnen het nieuwe denken en het combineren van oplossingen. Na de vakantie is het nog ruim drie jaar dat het college effectief kan zijn. Laten wij snel aan de bak gaan en laten wij het met elkaar doen en niet verstikken in vergaderen en het alsmaar uitstellen van keuzes maken. Daar is geen tijd voor.

Waar ook geen tijd voor is en buiten de raad niet veel begrip voor is, is het wegsturen van een of meer wethouders in deze periode. Doe het als raad en college met elkaar voor de inwoners en bedrijven van de gemeente Woerden.

Columnist Jacques de Koning

Delen:

Meer artikelen

Zoek in ons aanbod